ترتیب بر اساس:
گیراردو نیولی، علیرضاشاپور شهبازی، احمد اشرف، حمید احمدی (مترجم) گیراردو نیولی
ناشر: نشر نی - 5 اردیبهشت 1402
1400000 ریال 1190000 ریال
عباس کاظمی عباس کاظمی
ناشر: فرهنگ جاوید - 27 بهمن 1398
1990000 ریال 1791000 ریال
آزاده شاهچراغی، علیرضا بندرآباد (ویراستار) آزاده شاهچراغی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 6 فروردین 1398
2500000 ریال 2250000 ریال
ابوالکلام آزاد، محمدابراهیم باستانی پاریزی (مترجم) ابوالکلام آزاد
ناشر: علم - 8 بهمن 1401
3500000 ریال 3150000 ریال
حسین بشیریه حسین بشیریه
ناشر: نگاه معاصر - 10 شهریور 1399
1300000 ریال 1105000 ریال
آملی کورت، مرتضی ثاقب فر (مترجم) آملی کورت
ناشر: ققنوس - 14 بهمن 1398
550000 ریال 467500 ریال
محمدکاظم مکی محمدکاظم مکی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 14 اسفند 1398
1730000 ریال
ناشر: کویر - خرداد 1398
1890000 ریال 1606500 ریال
ناشر: سمت - 7 مرداد 1402
1660000 ریال 1494000 ریال
جیمزجاستی نین موریه، حبیب اصفهانی (مترجم)، جعفر مدرس صادقی (ویراستار) جیمزجاستی نین موریه
ناشر: نشر مرکز - 21 خرداد 1402
2350000 ریال 2115000 ریال
ناشر: نشر نی - 28 دی 1400
1200000 ریال 1080000 ریال
مسعود بهنود مسعود بهنود
ناشر: علم - 28 مرداد 1393
6550000 ریال 4550000 ریال
بزرگ علوی بزرگ علوی
ناشر: نگاه - 10 دی 1399
985000 ریال 837250 ریال
ناشر: البرز - 15 مهر 1399
4950000 ریال 4455000 ریال
تورج دریایی، مرتضی ثاقب فر (مترجم) تورج دریایی
ناشر: ققنوس - 21 تیر 1402
2100000 ریال 1785000 ریال
نمایش 31 - 45 از 24,710 مورد