ترتیب بر اساس:
هومر، سعید نفیسی (مترجم) هومر
ناشر: علمی و فرهنگی - 17 اسفند 1378
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
300000 ریال 255000 ریال
جیسون فانگ، نسرین امامی (مترجم) جیسون فانگ
ناشر: آدینه - 1400
200000 ریال 160000 ریال
ادیسه لوس الی تیس، فواد نظیری (مترجم) ادیسه لوس الی تیس
ناشر: نشر ثالث - 14 تیر 1393
80000 ریال
نیکوس کازانتزاکیس، محمد قاضی (مترجم) نیکوس کازانتزاکیس
ناشر: خوارزمی - اردیبهشت 1389
950000 ریال
نیکوس کازانتزاکیس، محمد قاضی (مترجم) نیکوس کازانتزاکیس
ناشر: خوارزمی - 31 فروردین 1387
1900000 ریال
یان کات، داود دانشور (مترجم)، منصور ابراهیمی (مترجم) یان کات
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 2 بهمن 1392
320000 ریال
نیکوس کازانتزاکیس، منیر جزنی (مترجم) نیکوس کازانتزاکیس
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - خرداد 1398
1100000 ریال
نیکوس کازانتزاکیس، صالح حسینی (مترجم) نیکوس کازانتزاکیس
ناشر: نیلوفر - 6 مرداد 1399
1950000 ریال
هومر، جلال الدین کزازی (مترجم) هومر
ناشر: نشر مرکز - 30 دی 1398
1570000 ریال
نیکوس کازانتزاکیس نیکوس کازانتزاکیس
ناشر: نگاه - 7 آبان 1399
1450000 ریال
هومر، جلال الدین کزازی (مترجم) هومر
ناشر: نشر مرکز - 1 اردیبهشت 1399
1950000 ریال
سوفوکلس، شاهرخ مسکوب (مترجم) سوفوکلس
ناشر: خوارزمی - 6 آبان 1399
600000 ریال
ناشر: علمی و فرهنگی - 2 مهر 1386
500000 ریال
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 15 تیر 1398
700000 ریال
اوید، میرجلال الدین کزازی (مترجم) اوید
ناشر: معین - 26 دی 1389
2200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 152 مورد