ترتیب بر اساس:
رابرت مک کی، محمد گذرآبادی (مترجم) رابرت مک کی
ناشر: هرمس - 18 مرداد 1401
2100000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 4 تیر 1401
170000 ریال 136000 ریال
حسن ذوالفقاری حسن ذوالفقاری
ناشر: علم - 21 آبان 1401
2250000 ریال
ناشر: نیلوفر - 27 بهمن 1400
550000 ریال
علی صلح جو علی صلح جو
ناشر: نشر مرکز - 28 فروردین 1401
980000 ریال
سید فیلد، عباس اکبری (مترجم) سید فیلد
ناشر: نیلوفر - 29 اسفند 1400
1450000 ریال
اونجلین مچلین، رضا شیرمرز (مترجم) اونجلین مچلین
ناشر: قطره - 13 آذر 1400
650000 ریال 540000 ریال
محمود فتوحی محمود فتوحی
ناشر: سخن - 4 شهریور 1401
1300000 ریال
احمد سمیعی احمد سمیعی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 5 شهریور 1401
1460000 ریال
سیسلی بری، محسن یلفانی (مترجم) سیسلی بری
ناشر: روزبهان - 2 اردیبهشت 1400
760000 ریال
رمضان حسن زاده رمضان حسن زاده
ناشر: ویرایش - 8 آذر 1396
580000 ریال
ناشر: به نشر انتشارات آستان قدس رضوی - 4 شهریور 1398
380000 ریال
محمود فتوحی محمود فتوحی
ناشر: سخن - 4 شهریور 1401
1300000 ریال
ناشر: فراروان - مهر 1394
75000 ریال 60000 ریال
ناشر: جنگل، کشاورز - 7 مهر 1400
500000 ریال 460000 ریال
ناشر: روان - 9 فروردین 1400
1100000 ریال
نمایش 1 - 15 از 4,584 مورد