ترتیب بر اساس:
زوزا ورباوا، علی آشنا (مترجم)، تام مورگن جونز(تصویرگر) زوزا ورباوا
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 20 اسفند 1387
300000 ریال 240000 ریال
ارنست همینگوی ارنست همینگوی
ناشر: کتاب خورشید - 19 آذر 1399
1200000 ریال 960000 ریال
مارتین وادل، رضی هیرمندی (مترجم) مارتین وادل
ناشر: افق، کتابهای فندق - 13 دی 1399
220000 ریال 176000 ریال
پل استر، خجسته کیهان (مترجم)، سیدرضا شکراللهی (ویراستار) پل استر
ناشر: افق - خرداد 1397
270000 ریال 243000 ریال
ریچارد براتیگان، حسین نوش آذر (مترجم) ریچارد براتیگان
ناشر: مروارید - 1394
300000 ریال 270000 ریال
زوزا ورباوا، علی آشنا (مترجم)، تام مورگن جونز(تصویرگر) زوزا ورباوا
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 29 آذر 1399
50000 ریال 40000 ریال
ناشر: افکار - 1397
950000 ریال 855000 ریال
ارنست همینگوی ارنست همینگوی
ناشر: افق - 29 بهمن 1398
1100000 ریال 880000 ریال
مندی راس، ران راندال مندی راس
ناشر: افق، کتابهای فندق - 22 اردیبهشت 1399
1500000 ریال 1200000 ریال
زوزا ورباوا، علی آشنا (مترجم) زوزا ورباوا
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 29 آذر 1399
50000 ریال 40000 ریال
استیون چباسکی، کاوان بشیری (مترجم) استیون چباسکی
ناشر: میلکان - 8 اردیبهشت 1400
1390000 ریال 720000 ریال
مارتین وادل، رضی هیرمندی (مترجم) مارتین وادل
ناشر: موسسه نشر افق، کتابهای فندق - 22 آذر 1399
500000 ریال 400000 ریال
جیمز ردفیلد، هرمز عبداللهی (مترجم) جیمز ردفیلد
ناشر: ذهن آویز - 16 اردیبهشت 1399
2100000 ریال 1680000 ریال
جبران خلیل جبران، نجف دریابندری (مترجم) جبران خلیل جبران
ناشر: کارنامه - 17 دی 1398
2250000 ریال 1800000 ریال
مارک تواین مارک تواین
ناشر: افق - 7 مرداد 1398
900000 ریال 720000 ریال
نمایش 31 - 45 از 9,073 مورد