ترتیب بر اساس:
احمد دامود احمد دامود
ناشر: نشر مرکز، کتاب ماد - 20 اسفند 1377
وضعیت: دست دوم (قابل قبول)
150000 ریال 127500 ریال
ناشر: آدینه - 26 فروردین 1401
180000 ریال 144000 ریال
کرامت الله زیاری، پروانه شاه حسینی (ویراستار) کرامت الله زیاری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1394
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
100000 ریال 80000 ریال
امیرعلی نجومیان، فریده آفرین، فرزان سجودی(زیرنظر) امیرعلی نجومیان
ناشر: علم - 16 اسفند 1389
وضعیت: دست دوم (مثل نو)
58500 ریال 49725 ریال
مرتضی احمدی مرتضی احمدی
ناشر: هیلا - 18 دی 1388
وضعیت: دست دوم (خوب)
100000 ریال 85000 ریال
ناشر: ققنوس - 9 دی 1387
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
300000 ریال 255000 ریال
بهرام بیضایی بهرام بیضایی
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - 20 مهر 1375
وضعیت: دست دوم (خوب)
100000 ریال 85000 ریال
ناشر: خارپشت - 19 آذر 1393
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
320000 ریال 272000 ریال
مرتضی صدیق، سیدباقر حسینی (ویراستار) مرتضی صدیق
ناشر: مهر ایمان - 23 اسفند 1389
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
350000 ریال 280000 ریال
ناشر: رادنو اندیش - بهمن 1395
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
200000 ریال 170000 ریال
علی افراسیابی، مهین مهرابی علی افراسیابی
ناشر: مدرسان شریف - اسفند 1394
وضعیت: دست دوم (مثل نو)
340000 ریال 289000 ریال
فرزانه مستعلی فرزانه مستعلی
ناشر: مهر پاینده - 14 دی 1387
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
150000 ریال 127500 ریال
بهمن شریف زاده بهمن شریف زاده
ناشر: نیک ملکی - 30 تیر 1389
وضعیت: دست دوم (مثل نو)
100000 ریال 85000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد