ترتیب بر اساس:
رضا کیانیان رضا کیانیان
ناشر: مشکی - مهر، 1395
180000 ریال
فرشاد تجاری، سارا کشکر فرشاد تجاری
ناشر: علم و حرکت - آذر، 1397
425000 ریال
پل جوزف گالینو، کیکاووس زیاری (مترجم) پل جوزف گالینو
ناشر: افراز - 14 شهریور، 1390
380000 ریال
فسوالودایلاریونوویچ پودوفکین، حسن افشار (مترجم) فسوالودایلاریونوویچ پودوفکین
ناشر: نشر مرکز - 1391
349000 ریال
ناشر: نشر مرکز - آذر، 1395
549000 ریال
مرتضی احمدی مرتضی احمدی
ناشر: ققنوس - 29 بهمن، 1392
140000 ریال
ناشر: هدف صالحین، پویندگان دانش - 15 فروردین، 1388
20000 ریال
ناشر: سراج اندیشه - 1393
35000 ریال
نایگل پوپ، دوگ تورکو، محمد خبیری (مترجم) نایگل پوپ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 17 اسفند، 1393
150000 ریال
اسلاوی ژیژک، سعید نوری (مترجم) اسلاوی ژیژک
ناشر: روزبهان - اسفند، 1395
110000 ریال
گیل فرید، حسن اسدی (مترجم)، کیوان شعبانی مقدم (مترجم)، نوشین اصفهانی (مترجم) گیل فرید
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 25 تیر، 1392
160000 ریال
حسن خلجی، عباس بهرام حسن خلجی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - مهر، 1397
160000 ریال
اورن پارکر، کریگ وولف اورن پارکر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر، 1394
175000 ریال
مسعود فراستی (گردآورنده) مسعود فراستی (گردآورنده)
ناشر: ساقی - خرداد، 1395
230000 ریال
اسلاوی ژیژک (ویراستار)، مازیار اسلامی (ویراستار) اسلاوی ژیژک (ویراستار)
ناشر: ققنوس - 03 شهریور، 1392
220000 ریال
نمایش 46 - 60 از 4,303 مورد