ترتیب بر اساس:
ماساتوشی ناکایاما، ژیلا پویان (مترجم) ماساتوشی ناکایاما
ناشر: فرازمان - 9 مرداد 1395
350000 ریال 315000 ریال
ماساتوشی ناکایاما ماساتوشی ناکایاما
ناشر: فرازمان - 12 بهمن 1398
250000 ریال 225000 ریال
ناشر: حتمی - 13 مرداد 1396
1490000 ریال 790000 ریال
تیم ادوارد، ابراهیم علی دوست قهفرخی (مترجم) تیم ادوارد
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - 4 آبان 1397
590000 ریال 531000 ریال
پروین اسفندیاری بیات(گردآورنده) پروین اسفندیاری بیات(گردآورنده)
ناشر: مولف - 1395
250000 ریال 225000 ریال
پروین اسفندیاری بیات(گردآورنده) پروین اسفندیاری بیات(گردآورنده)
ناشر: پروین اسفندیاری بیات - مرداد 1397
250000 ریال 225000 ریال
سهیل اسماعیل پورگنجی سهیل اسماعیل پورگنجی
ناشر: آدینه - 1394
350000 ریال 315000 ریال
مهرزاد حمیدی مهرزاد حمیدی
ناشر: بامداد کتاب - 6 مرداد 1401
2390000 ریال
مجید جلالی فراهانی مجید جلالی فراهانی
ناشر: دانشگاه تهران - 19 تیر 1400
980000 ریال
آلکس فرگوسن آلکس فرگوسن
ناشر: صانعی شهمیرزادی - بهمن 1394
160000 ریال
محمود گودرزی محمود گودرزی
ناشر: دانشگاه تهران - بهمن 1394
260000 ریال
سیدمحمدکاظم واعظ موسوی، فتح الله مسیبی سیدمحمدکاظم واعظ موسوی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 30 آذر 1399
440000 ریال
غلامرضا شعبانی بهار غلامرضا شعبانی بهار
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا - 29 دی 1397
840000 ریال
ماسوتاتسو اویاما، روبن شاهوردیان (مترجم) ماسوتاتسو اویاما
ناشر: علم و حرکت - 13 تیر 1389
175000 ریال
حسن خلجی، عباس بهرام حسن خلجی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 2 شهریور 1399
900000 ریال
نمایش 31 - 45 از 2,614 مورد