ترتیب بر اساس:
هرژه، گروه ترجمه نشرتاریخ وفرهنگ (مترجم) هرژه
ناشر: رایحه اندیشه - 8 آبان 1399
600000 ریال
احسان طایفه، احسان سیدی راد (ویراستار) احسان طایفه
ناشر: یغمایی - 24 خرداد 1401
3500000 ریال
محمدرضا هنرور(طراح) محمدرضا هنرور(طراح)
ناشر: یساولی - 20 فروردین 1393
1250000 ریال
ناشر: فرین - 22 آذر 1395
1050000 ریال 480000 ریال
میشل پاول میشل پاول
ناشر: پیدایش - بهمن 1394
700000 ریال
هرژه، گروه نشر رایحه اندیشه (مترجم) هرژه
ناشر: رایحه اندیشه - 27 تیر 1399
600000 ریال
ناشر: فرین - 6 دی 1391
950000 ریال
هرژه، گروه نشررایحه اندیشه (مترجم) هرژه
ناشر: رایحه اندیشه - 14 دی 1400
600000 ریال
هرژه، گروه نشر رایحه اندیشه (مترجم) هرژه
ناشر: رایحه اندیشه - 11 آبان 1400
600000 ریال
جف کینی، سپیده خلیلی (مترجم) جف کینی
ناشر: حوض نقره - 3 خرداد 1399
1200000 ریال
ناشر: بین المللی حافظ - 18 آبان 1393
800000 ریال
ناصر پلنگی ناصر پلنگی
ناشر: سروش - 15 اردیبهشت 1399
1400000 ریال
هرژه، گروه نشر رایحه اندیشه (مترجم) هرژه
ناشر: رایحه اندیشه - 19 آذر 1400
600000 ریال
ناشر: رایحه اندیشه - 17 تیر 1399
600000 ریال
الیزابتا درودی، تیتسیانا پاچی، شهلا قاسمیان (مترجم) الیزابتا درودی
ناشر: کتاب آبان - 9 فروردین 1401
4500000 ریال 4000000 ریال
نمایش 31 - 45 از 4,184 مورد