ترتیب بر اساس:
فریدون آورزمانی، علی اکبر سرفراز فریدون آورزمانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان 1395
1580000 ریال 1422000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 136000 ریال
کلایو استیونس کلایو استیونس
ناشر: پیدایش - اردیبهشت 1399
700000 ریال 630000 ریال
ناشر: بین المللی حافظ - بهمن 1399
800000 ریال 550000 ریال
فائق توحیدی فائق توحیدی
ناشر: سمت - مرداد 1400
2650000 ریال 2385000 ریال
رابرت کوکوتایلو، حسین شریفی (مترجم) رابرت کوکوتایلو
ناشر: پازینه - مرداد 1390
950000 ریال 855000 ریال
محمود ماهرالنقش محمود ماهرالنقش
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - خرداد 1401
1100000 ریال 990000 ریال
مهرآسا غیبی مهرآسا غیبی
ناشر: هیرمند - اسفند 1398
3900000 ریال 3510000 ریال
فرزانه قائینی فرزانه قائینی
ناشر: پازینه - فروردین 1395
2000000 ریال 1800000 ریال
فائق توحیدی فائق توحیدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - بهمن 1400
1560000 ریال 1404000 ریال
لیلیان گارت، عربعلی شروه (مترجم) لیلیان گارت
ناشر: اسرار دانش - اردیبهشت 1387
680000 ریال 612000 ریال
ناشر: پازینه - اردیبهشت 1392
2750000 ریال 2475000 ریال
امین امینی(به اهتمام) امین امینی(به اهتمام)
ناشر: پازینه - دی 1398
3500000 ریال 3150000 ریال
آن دلبه، مهستی بحرینی (مترجم) آن دلبه
ناشر: نیلوفر - مرداد 1385
1650000 ریال 1485000 ریال
ناشر: پازینه - آبان 1392
7500000 ریال 6750000 ریال
مریم کیان اصل مریم کیان اصل
ناشر: دایره - دی 1387
2250000 ریال 2025000 ریال
نمایش 1 - 15 از 580 مورد