ترتیب بر اساس:
ناشر: دانشگاه تهران - 25 دی 1399
800000 ریال 760000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
فریدون قریب فریدون قریب
ناشر: دانشگاه تهران - 15 آبان 1399
720000 ریال 684000 ریال
کوین لینچ، منوچهر مزینی (مترجم) کوین لینچ
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 4 دی 1400
750000 ریال 712500 ریال
جیمز موریس، راضیه رضازاده (مترجم) جیمز موریس
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 24 تیر 1400
2280000 ریال 2052000 ریال
کرامت الله زیاری، پروانه شاه حسینی (ویراستار) کرامت الله زیاری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1394
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
100000 ریال 80000 ریال
سایمون بل، بهناز امین زاده (مترجم) سایمون بل
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 3 تیر 1394
980000 ریال 931000 ریال
هادی قربانی (ویراستار)، مرضیه ترابی(محقق) هادی قربانی (ویراستار)
ناشر: شهیدی - 15 تیر 1400
1750000 ریال 1575000 ریال
یورگن کنیرش، فریدون قریب (مترجم) یورگن کنیرش
ناشر: دانشگاه تهران - 7 خرداد 1392
980000 ریال 882000 ریال
تونی برتوسکی، ثمر ترابی کرمانشاه (مترجم) تونی برتوسکی
ناشر: یزدا - 16 مرداد 1395
600000 ریال 540000 ریال
ماتین کلیف، حسنعلی پورمند (مترجم) ماتین کلیف
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس - 9 شهریور 1396
380000 ریال 342000 ریال
مسعود علیمردانی (مترجم)، کسری کتاب اللهی (مترجم) مسعود علیمردانی (مترجم)
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دی 1396
300000 ریال 270000 ریال
اسماعیل شیعه اسماعیل شیعه
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 14 اسفند 1398
320000 ریال
واتسلاف اوستروفسکی، لادن اعتضادی (مترجم) واتسلاف اوستروفسکی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - بهمن 1395
80000 ریال
فرانسواز شوای، سیدمحسن حبیبی (مترجم) فرانسواز شوای
ناشر: دانشگاه تهران - 9 اسفند 1397
980000 ریال
اسماعیل شیعه اسماعیل شیعه
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 14 اسفند 1398
500000 ریال
نمایش 1 - 15 از 589 مورد