ترتیب بر اساس:
هانس اولریش اوبریست هانس اولریش اوبریست
ناشر: حرفه هنرمند - 27 بهمن 1398
760000 ریال
میثم جلالی میثم جلالی
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی - 1 اردیبهشت 1394
250000 ریال
مصطفی فوائدی (گردآورنده) مصطفی فوائدی (گردآورنده)
ناشر: قصه باران - 6 مرداد 1388
3000 ریال
ناشر: سنجش و دانش - 25 آبان 1399
350000 ریال
مهدی بزازدستفروش مهدی بزازدستفروش
ناشر: جامعه شناسان - 2 شهریور 1394
630000 ریال
محمدحسن اثباتی (ویراستار)، مهدی حسینی (به اهتمام) محمدحسن اثباتی (ویراستار)
ناشر: کتاب آبان - اردیبهشت 1396
6000000 ریال
هادی بابایی فلاح هادی بابایی فلاح
ناشر: امیرکبیر - شهریور 1397
470000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 21 بهمن 1388
8000 ریال
اسکندر مختاری، سمیرا بهروز، دل آرا مردوخی (ویراستار) اسکندر مختاری
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 24 فروردین 1389
20000 ریال
مهتاب آقایی، اسکندر مختاری (زیرنظر) مهتاب آقایی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی، سازمان زیباسازی شهر تهران - شهریور 1395
2000000 ریال
ناشر: مجمع ذخائر اسلامی - 13 اسفند 1393
380000 ریال
ناشر: حرفه هنرمند - مرداد 1397
350000 ریال
نمایش 31 - 42 از 42 مورد