ترتیب بر اساس:
جورج اگریوس، سیدمحمد اشکان (مترجم)، کرامت الله ایزدپناه (مترجم)، ضیاء الدین بنی هاشمی (مترجم)، حشمت الله رحیمیان (مترجم)، واهه میناسیان (مترجم) جورج اگریوس
ناشر: آییژ - 6 مهر 1389
1700000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 10 مهر 1399
170000 ریال 153000 ریال
جورج اگریوس، سیدمحمد اشکان (مترجم)، کرامت الله ایزدپناه (مترجم)، ضیاء الدین بنی هاشمی (مترجم)، حشمت الله رحیمیان (مترجم)، واهه میناسیان (مترجم) جورج اگریوس
ناشر: آییژ - 5 مهر 1389
1700000 ریال
ناشر: پوران پژوهش - 22 مهر 1396
750000 ریال
ناشر: احرار - 1390
90000 ریال
خلیل طالبی جهرمی، محمد قدمیاری، وحید حسینی نوه خلیل طالبی جهرمی
ناشر: دانشگاه تهران - 9 مرداد 1400
1450000 ریال
محمد خانجانی محمد خانجانی
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا - 21 بهمن 1392
1440000 ریال
جورج اگریوس، سیدمحمد اشکان (مترجم)، کرامت الله ایزدپناه (مترجم)، ضیاء الدین بنی هاشمی (مترجم)، حشمت الله رحیمیان (مترجم)، واهه میناسیان (مترجم) جورج اگریوس
ناشر: آییژ - 15 آبان 1389
2400000 ریال
علی روستایی، اصغر کهندل (ویراستار)، مصطفی نیک نژادکاظم پور (ویراستار) علی روستایی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد تهران، سازمان انتشارات - 23 اسفند 1393
250000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران - 1 بهمن 1392
200000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - فروردین 1395
180000 ریال
علی آهون منش علی آهون منش
ناشر: دانشگاه صنعتی - 22 مرداد 1399
280000 ریال
احسان رخشانی زابل، علی اصغر طالبی (ویراستار)، عبدالحسین طاهری (ویراستار) احسان رخشانی زابل
ناشر: فرهنگ جامع - 17 شهریور 1389
80000 ریال
محمد خانجانی، یوسف آرام (ویراستار)، کریم حدادایرانی نژاد (ویراستار)، نسرین درویشی (ویراستار) محمد خانجانی
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا - 17 شهریور 1388
180000 ریال
مرتضی اسماعیلی مرتضی اسماعیلی
ناشر: سپهر - 18 مهر 1390
500000 ریال
رابرت ال زیمدال، حسن علیزاده (مترجم)، شهرزاد نوروزی (مترجم) رابرت ال زیمدال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 21 آبان 1393
320000 ریال
نمایش 1 - 15 از 303 مورد