ترتیب بر اساس:
پیریک، عبدالرضا باقری (مترجم)، مهری صفاری (مترجم)، علیرضا کوچکی (ویراستار) پیریک
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 18 آذر 1401
990000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
ناشر: نشر علم کشاورزی ایران - 10 خرداد 1399
310000 ریال
لارنس کاپلند، ام .بی. مک دونالد، بهنام کامکار (مترجم)، افشین سلطانی (مترجم)، فرشید اکرم قادری (مترجم) لارنس کاپلند
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 1393
160000 ریال
شمس الله ایوبی شمس الله ایوبی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 21 دی 1394
620000 ریال
اسماعیل پیش بین اسماعیل پیش بین
ناشر: آییژ - 21 مرداد 1399
750000 ریال
عبدالرضا باقری، محمد فارسی عبدالرضا باقری
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 18 خرداد 1399
390000 ریال
ناشر: آموزش و ترویج کشاورزی - 12 اسفند 1393
350000 ریال
علی اکبر سالاردینی علی اکبر سالاردینی
ناشر: دانشگاه تهران - 23 مرداد 1391
85000 ریال
هنری دونالد فوت، مسعود حکیمیان (مترجم)، شهلا محمودی (مترجم) هنری دونالد فوت
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1398
840000 ریال
ناشر: ایران شناسی - تیر 1395
2300000 ریال
جانت والاس، احمد غلامی (مترجم) جانت والاس
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 1 اردیبهشت 1394
100000 ریال
حسینقلی رفاهی حسینقلی رفاهی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - تیر 1394
320000 ریال
امین روشنی امین روشنی
ناشر: آموزش و ترویج کشاورزی - 22 دی 1393
380000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد مشهد) - 29 بهمن 1397
220000 ریال
نمایش 16 - 30 از 1,347 مورد