ترتیب بر اساس:
ودات آریاچی، توحید نژادغفاربرهانی (مترجم)، محسن رضایی منش (مترجم)، فرهاد جدیدی (مترجم) ودات آریاچی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 1393
250000 ریال
حمیده باستانی پاریزی، سیداحمد نوربخش حمیده باستانی پاریزی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1394
250000 ریال
تامس رولند، عباسعلی گائینی (مترجم) تامس رولند
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان، 1394
300000 ریال
مسعود سلطانی مسعود سلطانی
ناشر: دانشگاه تهران - 1392
250000 ریال
زهرا قیابکلو زهرا قیابکلو
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1395
200000 ریال
سام شانموگام، محمدرضا عارف (مترجم) سام شانموگام
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - اردیبهشت، 1395
190000 ریال
رحمت الله هوشمند رحمت الله هوشمند
ناشر: دانشگاه اصفهان - 1395
210000 ریال
چارلز دسور، ارنست کوه، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم) چارلز دسور
ناشر: دانشگاه تهران - 1393
400000 ریال
قوشه عابدهدتنی، رضامحمد پورکیا (ویراستار) قوشه عابدهدتنی
ناشر: دانش نگار، بنفشه - 1393
335000 ریال
گرهارد برخمان گرهارد برخمان
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - بهمن، 1394
180000 ریال
ولفگانگ تیتسه، آلکساندر ریدن، اکبر شیرخورشیدیان (مترجم) ولفگانگ تیتسه
ناشر: طراح - 11 اردیبهشت، 1391
170000 ریال
هادی سعادت، حیدرعلی شایانفر (مترجم)، شهرام جدید (مترجم)، احد کاظمی (مترجم) هادی سعادت
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1393
275000 ریال
تقی شفیعی، مسعود عمومی (ویراستار) تقی شفیعی
ناشر: شیخ بهایی - 28 خرداد، 1392
245000 ریال
نمایش 31 - 45 از 4,202 مورد