ترتیب بر اساس:
مسعود سلطانی مسعود سلطانی
ناشر: دانشگاه تهران - 1392
250000 ریال 225000 ریال
ودات آریاچی، توحید نژادغفاربرهانی (مترجم)، محسن رضایی منش (مترجم)، فرهاد جدیدی (مترجم) ودات آریاچی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 1393
250000 ریال 225000 ریال
زهرا قیابکلو زهرا قیابکلو
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1395
200000 ریال 180000 ریال
سام شانموگام، محمدرضا عارف (مترجم) سام شانموگام
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - اردیبهشت، 1395
190000 ریال 171000 ریال
چارلز دسور، ارنست کوه، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم) چارلز دسور
ناشر: دانشگاه تهران - 1393
400000 ریال 360000 ریال
قوشه عابدهدتنی، رضامحمد پورکیا (ویراستار) قوشه عابدهدتنی
ناشر: دانش نگار، بنفشه - 1393
335000 ریال 301500 ریال
محمد محمدالوکیل، کاظم سرابچی (مترجم) محمد محمدالوکیل
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - دی، 1395
250000 ریال 225000 ریال
تامس رولند، عباسعلی گائینی (مترجم) تامس رولند
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان، 1394
300000 ریال 270000 ریال
ناشر: جهان نو - 27 فروردین، 1391
80000 ریال 60000 ریال
ناشر: آشینا - 27 آذر، 1391
95000 ریال 85500 ریال
تقی شفیعی، مسعود عمومی (ویراستار) تقی شفیعی
ناشر: شیخ بهایی - 28 خرداد، 1392
245000 ریال 220500 ریال
آلن اپنهایم، رونالد شیفر، محمود دیانی (مترجم) آلن اپنهایم
ناشر: نص - 1394
280000 ریال 252000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1397
550000 ریال 495000 ریال
رحمت الله هوشمند رحمت الله هوشمند
ناشر: دانشگاه اصفهان - 1395
210000 ریال 189000 ریال
موریس مانو، قدرت الله سپیدنام (مترجم) موریس مانو
ناشر: باغانی، انتشارات خراسان - 1393
300000 ریال 270000 ریال
نمایش 31 - 45 از 4,202 مورد