ترتیب بر اساس:
رابرت پیترت، محمدکاظم مروج فرشی (مترجم) رابرت پیترت
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - 22 دی، 1393
وضعیت: دست دوم (مثل نو)
65000 ریال 50000 ریال
هادی سعادت، احد کاظمی (مترجم)، شهرام جدید (مترجم)، حیدرعلی شایانفر (مترجم) هادی سعادت
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1393
700000 ریال
ریچاردیوجین وودز، رافائل سی. گونسالس ریچاردیوجین وودز
ناشر: دانشگاهی کیان - آبان، 1395
375000 ریال
بن استریتمن، سعید صمدی (مترجم)، غلامحسن روئین تن (مترجم) بن استریتمن
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1393
390000 ریال
روی داست، احمد جعفری (مترجم)، اصغر حاج سقطی (مترجم) روی داست
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1392
460000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1397
550000 ریال
ودات آریاچی، توحید نژادغفاربرهانی (مترجم)، محسن رضایی منش (مترجم)، فرهاد جدیدی (مترجم) ودات آریاچی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 1393
350000 ریال
زهرا قیابکلو زهرا قیابکلو
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1395
200000 ریال
محمد محمدالوکیل، کاظم سرابچی (مترجم) محمد محمدالوکیل
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - دی، 1395
250000 ریال
سام شانموگام، محمدرضا عارف (مترجم) سام شانموگام
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - اردیبهشت، 1395
190000 ریال
تامس رولند، عباسعلی گائینی (مترجم) تامس رولند
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان، 1394
300000 ریال
رحمت الله هوشمند رحمت الله هوشمند
ناشر: دانشگاه اصفهان - 29 مهر، 1393
210000 ریال
حمیده باستانی پاریزی، سیداحمد نوربخش حمیده باستانی پاریزی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1394
250000 ریال
مسعود سلطانی مسعود سلطانی
ناشر: دانشگاه تهران - 1392
250000 ریال
نمایش 31 - 45 از 6,357 مورد