ترتیب بر اساس:
مرتضی طاهری، محمود شیخ مرتضی طاهری
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - 31 شهریور 1399
750000 ریال
زینت زرندی، فاطمه علیرضایی زینت زرندی
ناشر: گسترش علوم پایه - 8 بهمن 1398
350000 ریال
طاهره اسماعیل زاده، علی اکبر اسماعیل زاده، الف امیردیوانی (ویراستار)، مهرداد اسماعیل زاده (زیرنظر) طاهره اسماعیل زاده
ناشر: سایه گستر - 20 دی 1384
25000 ریال
جودن لین اسمیت، ربابه رستمی (مترجم) جودن لین اسمیت
ناشر: نشر علوم ورزشی - مرداد 1394
275000 ریال
جی کانک، عباسعلی گائینی (مترجم) جی کانک
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 23 بهمن 1398
1290000 ریال
محمد صابر ستوده محمد صابر ستوده
ناشر: آزاده - 21 اردیبهشت 1389
70000 ریال
ناشر: آزاده - 17 آذر 1393
380000 ریال
جون راندال، دیوید جونز، آرنولددی هان، سیدجواد میرغنی (مترجم)، سجاد ارشدی (مترجم)، شیرین زیلایی بوری (مترجم)، رضا قراخانلو (ویراستار) جون راندال
ناشر: حتمی - 20 فروردین 1393
790000 ریال
رولف ویرید، آذر معزی (مترجم)، نورالدین نخستین انصاری (مترجم) رولف ویرید
ناشر: به نشر - 17 مرداد 1388
30000 ریال
ناشر: حتمی، شرکت جازیکا - 6 مرداد 1393
60000 ریال
پل گریمشا، آدریان لیز، نیل فاولر، آدریان بردن، رسول حمایت طلب (مترجم)، لیلا رشیدی رستمی (مترجم) پل گریمشا
ناشر: علم و حرکت - 26 بهمن 1389
200000 ریال
رسول حمایت طلب، احمد نیک روان رسول حمایت طلب
ناشر: علم و حرکت - 6 اردیبهشت 1390
50000 ریال
رسول حمایت طلب رسول حمایت طلب
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - اردیبهشت 1396
180000 ریال
تورج محمدزمانی، حسین عیدی، همایون عباسی تورج محمدزمانی
ناشر: بامداد کتاب - 5 اردیبهشت 1386
30000 ریال
هادی سامع، نجمه عبدلی هادی سامع
ناشر: پوران پژوهش - 2 بهمن 1389
44000 ریال
نمایش 46 - 60 از 367 مورد