ترتیب بر اساس:
مرتضی اسماعیلی، اسدالله میرکریمی، پروانه آزمایش فرد مرتضی اسماعیلی
ناشر: دانشگاه تهران - 26 آذر 1387
320000 ریال
ناشر: آرمان رشد - 16 بهمن 1384
24000 ریال
مهدی صفایی خرم مهدی صفایی خرم
ناشر: آرمان رشد - 29 بهمن 1393
150000 ریال
سیدمحمد تبادکانی (گردآورنده) سیدمحمد تبادکانی (گردآورنده)
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - مهر 1395
1500000 ریال
ناشر: آرمان رشد - 29 بهمن 1393
150000 ریال
مهدی صفایی خرم مهدی صفایی خرم
ناشر: آرمان رشد - 29 بهمن 1393
150000 ریال
حسین عمادی، سیدپژمان حسینی شکرابی، مهدی شمسائی مهرجان حسین عمادی
ناشر: آبزیان - 1 اسفند 1389
60000 ریال
پاتریک سارجلوس، ناصر آق، سعید ضیائی نژاد (مترجم) پاتریک سارجلوس
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 10 شهریور 1393
50000 ریال
ناشر: آرمان رشد - 29 بهمن 1393
150000 ریال
کریم کمالی (ویراستار)، نصرالله امامی (ویراستار)، علی اصغر سراج (گردآورنده) کریم کمالی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه شهید چمران (اهواز) - 21 دی 1390
70000 ریال
علیرضا صبوری، مجتبی حسینی، مهدیه اسدی علیرضا صبوری
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 17 اردیبهشت 1386
28000 ریال
هومن عبداله بیگی، سیدمهدی میرحیدری، حسین عمادی (ویراستار) هومن عبداله بیگی
ناشر: آبزیان - 2 آذر 1387
20000 ریال
محمود شجاعی محمود شجاعی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 30 دی 1387
55000 ریال
ناشر: آرمان رشد - 29 بهمن 1393
230000 ریال
مرتضی اسماعیلی، اسدالله میرکریمی، پروانه آزمایش فرد مرتضی اسماعیلی
ناشر: دانشگاه تهران - 28 بهمن 1393
1600000 ریال
نمایش 31 - 45 از 279 مورد