بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
ناشر: موسسه فرهنگی داده های طلایی خلیج فارس ایرانیان - 3 شهریور 1399
40000 ریال
فریبا انصاری فریبا انصاری
ناشر: سطر و قلم - اسفند 1395
50000 ریال
محمدسعید مصدق محمدسعید مصدق
ناشر: پاک پندار - 18 مرداد 1393
200000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد اردبیل - اردیبهشت 1396
300000 ریال
ژان پل سارتر ژان پل سارتر
ناشر: آوای تمدن - 4 آبان 1398
360000 ریال
هارون یحیی، حسین صالح زاده (مترجم)، زهرا صدق گو (مترجم) هارون یحیی
ناشر: پژوهشی تراب - 1 دی 1388
65000 ریال
مرتضی صالح پور، بیژن محمودی، محمد نژادگشتی، زهرا باجلان مرتضی صالح پور
ناشر: جنگل، جاودانه - 17 مهر 1387
20000 ریال
پارمیدا ارفعی (شاعر) پارمیدا ارفعی (شاعر)
ناشر: پیک ادبیات - بهمن 1395
75000 ریال
سیدمحمد تبادکانی، حسین کیشانی فراهانی، احمد عاشوری (زیرنظر) سیدمحمد تبادکانی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 16 آذر 1390
75000 ریال
ناشر: سنجش و دانش - 25 آبان 1399
350000 ریال
الخاندرو آلگارا، هدی حشمتیان (مترجم) الخاندرو آلگارا
ناشر: کتاب جمکران - آبان 1397
80000 ریال
الخاندرو آلگارا، هدا حشمتیان (مترجم) الخاندرو آلگارا
ناشر: کتاب جمکران، گنجشک های جمکران - اسفند 1396
80000 ریال
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - بهمن 1394
40000 ریال
نمایش 31 - 45 از 48 مورد