ترتیب بر اساس:
ان.بی دیویس، جان کربز، عبدالحسین وهابزاده (مترجم) ان.بی دیویس
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 3 فروردین 1400
990000 ریال 940500 ریال
دن نوریس، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) دن نوریس
ناشر: آدینه - 7 آبان 1401
800000 ریال 720000 ریال
علیرضا کریمی علیرضا کریمی
ناشر: عارف کامل - 12 بهمن 1398
200000 ریال 180000 ریال
لولا ام. شفر، سارا قربانی برزی (مترجم) لولا ام. شفر
ناشر: فاطمی، کتاب طوطی - خرداد 1397
850000 ریال 765000 ریال
محمد کرام الدینی محمد کرام الدینی
ناشر: فاطمی - 29 بهمن 1397
450000 ریال
اوبری منینگ، عبدالحسین وهابزاده (مترجم) اوبری منینگ
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 2 آذر 1387
690000 ریال
ادوارد ویلسون، عبدالحسین وهاب زاده (مترجم) ادوارد ویلسون
ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد مشهد) - 1391
115000 ریال
کاوه فیض اللهی (مترجم) کاوه فیض اللهی (مترجم)
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 11 اردیبهشت 1389
33000 ریال
ناشر: خانیران - 10 آبان 1390
110000 ریال
ناشر: نشر علم کشاورزی ایران - 15 مرداد 1390
125000 ریال
کنراد لورنتس، هوشنگ دولت آبادی (مترجم) کنراد لورنتس
ناشر: ماهی - 24 آبان 1389
80000 ریال
گراهام دبلیو اسکات، مرتضی بیکی (مترجم)، امیرحسین بیکی (مترجم) گراهام دبلیو اسکات
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 17 اسفند 1392
90000 ریال
دیوید مک فارلند دیوید مک فارلند
ناشر: امیرکبیر - خرداد 1395
220000 ریال
محمد طاهردنگ کو محمد طاهردنگ کو
ناشر: نیاز دانش - شهریور 1394
170000 ریال
بهروز بهروزی راد بهروز بهروزی راد
ناشر: نقش مهر - 25 اسفند 1386
60000 ریال
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 18 خرداد 1398
400000 ریال
نمایش 1 - 15 از 197 مورد