بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
هلن ادوم، مویرا باترفیلد، امیر صالحی طالقانی (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار) هلن ادوم
ناشر: قدیانی - 27 مرداد، 1393
30000 ریال
منوچهر فرج زاده منوچهر فرج زاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - شهریور، 1394
110000 ریال
حسن ذوالفقاری، بهروز صراف (ویراستار) حسن ذوالفقاری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 23 آذر، 1392
95000 ریال
بهلول علیجانی بهلول علیجانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 08 شهریور، 1393
75000 ریال
سیدرضا موسوی حرمی سیدرضا موسوی حرمی
ناشر: شرکت به نشر - 12 بهمن، 1393
400000 ریال
محمود علایی طالقانی محمود علایی طالقانی
ناشر: قومس - دی، 1396
550000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران - 01 مرداد، 1393
120000 ریال
حسن مدنی، سیروس شفیقی حسن مدنی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 21 اسفند، 1392
420000 ریال
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - بهمن، 1394
200000 ریال
ناشر: نوپردازان - 07 تیر، 1393
90000 ریال
فیلیپ کری، فریدریک واین فیلیپ کری
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - اسفند، 1395
300000 ریال
فریدون سرابی فریدون سرابی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - خرداد، 1394
80000 ریال
محمد مهدوی محمد مهدوی
ناشر: دانشگاه تهران - 07 دی، 1392
170000 ریال
فریدون سرابی فریدون سرابی
ناشر: دانشگاه تهران - 24 آبان، 1391
85000 ریال
امیر صمدی، اصغر عزیزیان امیر صمدی
ناشر: نوآور - مرداد، 1397
270000 ریال
نمایش 16 - 30 از 2,308 مورد