بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
محمد مهدوی محمد مهدوی
ناشر: دانشگاه تهران - 07 دی، 1392
170000 ریال
ناشر: سها دانش - شهریور، 1397
250000 ریال
محمد مهدوی محمد مهدوی
ناشر: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران - 1392
170000 ریال
جان گیلبرت، چارلزفردریک پارک جان گیلبرت
ناشر: امیرکبیر - مهر، 1395
380000 ریال
ناشر: دانشگاه پیام نور - 03 آبان، 1390
130000 ریال
محمدرضا حائری محمدرضا حائری
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - اردیبهشت، 1395
150000 ریال
فرزانه طمهوریان فرزانه طمهوریان
ناشر: فدک ایساتیس - 1393
120000 ریال
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 02 مرداد، 1391
40000 ریال
محمدرضا کاویانی محمدرضا کاویانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 09 دی، 1391
65000 ریال
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 1392
160000 ریال
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 04 مرداد، 1392
160000 ریال
آنیتا گانری، مهرداد تویسرکانی (مترجم)، مهدی چوبینه (ویراستار)، فرزانه کریمی (ویراستار) آنیتا گانری
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 1386
15000 ریال
خسرو خسروتهرانی خسرو خسروتهرانی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1392
200000 ریال
فریدون سرابی، اسدالله ایران پناه فریدون سرابی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - بهمن، 1395
300000 ریال
مهران مقصودی، وحید محمدنژادآروق مهران مقصودی
ناشر: دانشگاه تهران - 1392
90000 ریال
نمایش 31 - 45 از 2,308 مورد