ترتیب بر اساس:
بهمن زندی، معصومه اروانه (ویراستار) بهمن زندی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1393
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
140000 ریال 110000 ریال
ناشر: آدینه - 23 مهر 1401
250000 ریال 200000 ریال
صابر شیبانی اصل، عباد ممی زاده صابر شیبانی اصل
ناشر: استاندارد - 10 فروردین 1396
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
300000 ریال 240000 ریال
ناشر: گسترش علوم پایه - 7 اردیبهشت 1396
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
500000 ریال 375000 ریال
محمد فلاحی مقیمی، محمدعلی شفیعا (ویراستار) محمد فلاحی مقیمی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 20 آذر 1391
وضعیت: دست دوم (خوب)
60000 ریال 48000 ریال
محمد فلاحی مقیمی، محمدعلی شفیعا (ویراستار) محمد فلاحی مقیمی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 20 آذر 1391
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
80000 ریال 65000 ریال
ناشر: استاندارد - 1 تیر 1380
وضعیت: دست دوم (قابل قبول)
50000 ریال 42500 ریال
Joan Saslow, Allen Ascher Joan Saslow
ناشر: شرکت غزال جوان - 1389
وضعیت: دست دوم (قابل قبول)
90000 ریال 30000 ریال
Joan Saslow, Allen Ascher Joan Saslow
ناشر: شرکت غزال جوان - 26 مرداد 1392
وضعیت: دست دوم (قابل قبول)
800000 ریال 30000 ریال
ناشر: شرکت غزال جوان - 26 مرداد 1392
وضعیت: دست دوم (خوب)
135000 ریال 114750 ریال
مهران شرفی مهران شرفی
ناشر: تخته سیاه - 1398
وضعیت: دست دوم (خوب)
44000 ریال 37400 ریال
Joan Saslow, Allen Ascher Joan Saslow
ناشر: شرکت غزال جوان - 26 مرداد 1392
وضعیت: دست دوم (خوب)
145000 ریال 123250 ریال
Joan Saslow, Allen Ascher Joan Saslow
ناشر: شرکت غزال جوان - 1390
وضعیت: دست دوم (قابل قبول)
100000 ریال 30000 ریال
ناشر: شرکت غزال جوان - 26 مرداد 1392
وضعیت: دست دوم (خوب)
135000 ریال 114750 ریال
Joan Saslow, Allen Ascher Joan Saslow
ناشر: شرکت غزال جوان - 28 بهمن 1392
وضعیت: دست دوم (قابل قبول)
140000 ریال 30000 ریال
منوچهر حقانی منوچهر حقانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - بهمن 1396
وضعیت: دست دوم (مثل نو)
140000 ریال 115000 ریال
نمایش 1 - 15 از 45 مورد