بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
دنی استاینبرگ، ارسلان گلفام (مترجم) دنی استاینبرگ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 25 آذر 1400
1000000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
رضا ناظمیان رضا ناظمیان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 4 آبان 1400
500000 ریال
فرزانه فرح زاد فرزانه فرح زاد
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 21 شهریور 1400
300000 ریال
جرج لیکاف، مارک جانسون جرج لیکاف
ناشر: علم - تیر 1397
650000 ریال 600000 ریال
حسن احمدی گیوی، حسن انوری حسن احمدی گیوی
ناشر: موسسه فرهنگی فاطمی - 7 دی 1400
680000 ریال
عبدالرسول کشفی عبدالرسول کشفی
ناشر: موسسه فرهنگی طه - 29 آبان 1398
1000000 ریال 750000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت - 26 فروردین 1398
300000 ریال
مهری باقری مهری باقری
ناشر: قطره - 29 اردیبهشت 1400
950000 ریال
محسن ابوالقاسمی محسن ابوالقاسمی
ناشر: ققنوس - 21 مهر 1398
95000 ریال
ناشر: رهنما - 1 اسفند 1398
250000 ریال
حسن انوری حسن انوری
ناشر: فاطمی - 4 مرداد 1400
950000 ریال
حسن عیسایی اسد حسن عیسایی اسد
ناشر: رهنما - 20 شهریور 1400
200000 ریال
ناشر: رهنما - 10 اسفند 1400
600000 ریال
حسن اسماعیل پور(گردآورنده) حسن اسماعیل پور(گردآورنده)
ناشر: نگاه دانش - مهر 1395
450000 ریال
منوچهر سرخابی منوچهر سرخابی
ناشر: رهنما - 14 مرداد 1398
1400000 ریال
نمایش 16 - 30 از 22,168 مورد