ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - بهمن 1397
140000 ریال
فابی ینه شریت مولر، محمد علیدوست (مترجم) فابی ینه شریت مولر
ناشر: شباهنگ - 24 تیر 1399
980000 ریال
Mahmood Javan, Afzal Vossoughi Mahmood Javan
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - بهمن 1397
900000 ریال
مهری بهرام بیگی مهری بهرام بیگی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دی 1395
80000 ریال
مهوش قویمی، ژیلبرت فاطمی، نسرین خلدی (تصویرگر) مهوش قویمی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 9 اسفند 1390
60000 ریال
ناشر: رهنما - 1 اردیبهشت 1394
300000 ریال
گابریل کالمباخ، فریبا شفائی (مترجم) گابریل کالمباخ
ناشر: رهنما - 31 مرداد 1388
40000 ریال
سعدی جعفری کاردگر سعدی جعفری کاردگر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - خرداد 1394
55000 ریال
محمدتقی غیاثی محمدتقی غیاثی
ناشر: مروارید - 1394
650000 ریال
نازیتا عظیمی میبدی نازیتا عظیمی میبدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - خرداد 1397
80000 ریال
ژال-لو شرل، فریبا شفایی (مترجم) ژال-لو شرل
ناشر: رهنما - 25 آذر 1387
50000 ریال
جمشید آریاداد (مترجم) جمشید آریاداد (مترجم)
ناشر: موسسه کتاب آراد، کهکشان دانش - 21 تیر 1393
185000 ریال
محمدتقی غیاثی محمدتقی غیاثی
ناشر: مروارید - 22 آذر 1389
230000 ریال
نادر محمدزاده (مترجم)، جمشید بهرامیان (مترجم) نادر محمدزاده (مترجم)
ناشر: رهنما - 14 مهر 1392
250000 ریال
نمایش 31 - 45 از 347 مورد