ترتیب بر اساس:
مارتین هوینگز، حمیدرضا بلوچ (مترجم) مارتین هوینگز
ناشر: شباهنگ - 15 اردیبهشت 1400
1250000 ریال 1062500 ریال
منوچهر سرخابی منوچهر سرخابی
ناشر: رهنما - 12 خرداد 1399
500000 ریال
منوچهر حقانی منوچهر حقانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 7 دی 1399
900000 ریال
ناشر: آثار سبحان، یاررس - 16 مهر 1394
1580000 ریال
عباس قاسم زاده اقدم، جمال الدین جلالی پور عباس قاسم زاده اقدم
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 1399
350000 ریال
ناشر: دادگستر - 20 بهمن 1400
1100000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 16 آذر 1401
1150000 ریال
رحیم اصلان زاده(به اهتمام) رحیم اصلان زاده(به اهتمام)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 28 مرداد 1398
280000 ریال
کاظم میرجلیلی، مهشید روشنی، نصرت الله غیاثی کاظم میرجلیلی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 25 مرداد 1393
230000 ریال
غلامرضا تجویدی، رضا نیلی پور (ویراستار) غلامرضا تجویدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 29 مرداد 1400
520000 ریال
فریده پورگیو، غفار تجلی فریده پورگیو
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 20 فروردین 1399
400000 ریال
ناشر: آییژ - 5 شهریور 1399
700000 ریال
محمد پارسا محمد پارسا
ناشر: بعثت - 14 فروردین 1393
1000000 ریال
حسین فرهادی، مینو ورزگر حسین فرهادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - بهمن 1397
250000 ریال
حسین محی الدین الهی قمشه ای حسین محی الدین الهی قمشه ای
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 26 مرداد 1400
750000 ریال
نمایش 31 - 45 از 12,686 مورد