ترتیب بر اساس:
ناشر: رهنما - 1 اسفند 1398
250000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - 8 اسفند 1400
270000 ریال 216000 ریال
حسن عیسایی اسد حسن عیسایی اسد
ناشر: رهنما - 20 شهریور 1400
200000 ریال
ناشر: رهنما - 10 اسفند 1400
600000 ریال
حسن اسماعیل پور(گردآورنده) حسن اسماعیل پور(گردآورنده)
ناشر: نگاه دانش - 14 آبان 1398
450000 ریال
منوچهر سرخابی منوچهر سرخابی
ناشر: رهنما - 14 مرداد 1398
1400000 ریال
منصور کوشا، محمدرضا گل آقایی (مترجم) منصور کوشا
ناشر: مهربان نشر - 17 اسفند 1394
750000 ریال
جمال الدین جلالی پور جمال الدین جلالی پور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 5 فروردین 1396
900000 ریال
حسین ملانظر حسین ملانظر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 12 شهریور 1401
420000 ریال
حسن اشرف الکتابی حسن اشرف الکتابی
ناشر: استاندارد - 12 اردیبهشت 1398
900000 ریال
ناشر: استاندارد - 1 مهر 1399
1100000 ریال 900000 ریال
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 5 تیر 1400
2850000 ریال
عبدالرضا تالانه عبدالرضا تالانه
ناشر: کیومرث - 13 آبان 1400
600000 ریال
سالار منافی اناری سالار منافی اناری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 3 تیر 1400
480000 ریال
ناشر: جنگل، جاودانه - 10 فروردین 1400
1200000 ریال
مهناز کارگرسهی، سیامک نجاریان، کیانوش امیری مهناز کارگرسهی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 17 اسفند 1400
480000 ریال
نمایش 16 - 30 از 12,686 مورد