ترتیب بر اساس:
ناشر: نگاه دانش - 23 دی 1401
1300000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
ناشر: ساوالان - 15 آذر 1401
800000 ریال
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 13 شهریور 1401
1980000 ریال
منوچهر سرخابی منوچهر سرخابی
ناشر: رهنما - 24 بهمن 1398
600000 ریال
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 13 تیر 1401
2950000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 18 مرداد 1401
1250000 ریال
هادی جهانشاهی، الناز یوسف زاده بری هادی جهانشاهی
ناشر: نگاه دانش - 8 اردیبهشت 1401
2400000 ریال
میرزاحسن حسینی میرزاحسن حسینی
ناشر: خردمندان - 11 اسفند 1400
1000000 ریال
منوچهر سرخابی منوچهر سرخابی
ناشر: رهنما - 26 شهریور 1401
750000 ریال
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 29 بهمن 1400
1850000 ریال
منوچهر سرخابی منوچهر سرخابی
ناشر: رهنما - 5 تیر 1392
1750000 ریال
فرزانه فرح زاد فرزانه فرح زاد
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 21 شهریور 1400
300000 ریال
حسین فرهادی حسین فرهادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 3 آبان 1401
1320000 ریال
ناشر: رهنما - 24 دی 1398
250000 ریال
نمایش 1 - 15 از 12,722 مورد