ترتیب بر اساس:
کن مارشال، راب موبری، مژگان صفری (مترجم) کن مارشال
ناشر: چالش - 2 اردیبهشت 1394
وضعیت: دست دوم (خوب)
300000 ریال 255000 ریال
ناشر: آدینه - 26 فروردین 1401
180000 ریال 144000 ریال
علی محمد مرادی علی محمد مرادی
ناشر: چالش - 21 دی 1399
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
450000 ریال 382500 ریال
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - 9 آذر 1399
وضعیت: دست دوم (خوب)
1600000 ریال 1200000 ریال
حسن ملکی حسن ملکی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 2 دی 1398
وضعیت: دست دوم (مثل نو)
220000 ریال 187000 ریال
کوروش صادقی کوروش صادقی
ناشر: چالش - 19 اردیبهشت 1397
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
2450000 ریال 1837500 ریال
کلاریساپینکولا استیس، سیمین موحد (مترجم) کلاریساپینکولا استیس
ناشر: پیکان - 21 دی 1389
وضعیت: دست دوم (خوب)
1350000 ریال 1012500 ریال
احمد صداقت، سیدرضا سیدجوادین، رضا تهرانی، محسن نظری، آرمان اشراقی، حسین درگاهی احمد صداقت
ناشر: نگاه دانش - 1391
وضعیت: دست دوم (خوب)
220000 ریال 187000 ریال
حسن پوربافرانی حسن پوربافرانی
ناشر: جنگل، جاودانه - 17 اسفند 1397
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
400000 ریال 340000 ریال
لوک بدار، ژوزه دزیل، لوک لامارش، حمزه گنجی (مترجم)، مالک میرهاشمی (ویراستار) لوک بدار
ناشر: ساوالان - 1 مرداد 1400
وضعیت: دست دوم (مثل نو)
1300000 ریال 1105000 ریال
جواد طهماسبی جواد طهماسبی
ناشر: میزان - 11 دی 1398
وضعیت: دست دوم (مثل نو)
350000 ریال 280000 ریال
رضا مناجاتی، علی صادقین رضا مناجاتی
ناشر: نگاه دانش - 26 بهمن 1390
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
40000 ریال 34000 ریال
ناشر: نگاه دانش - خرداد 1394
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
350000 ریال 245000 ریال
محمدقلی یوسفی محمدقلی یوسفی
ناشر: نشر نی - 15 شهریور 1388
وضعیت: دست دوم (خوب)
260000 ریال 221000 ریال
ناشر: گسترش علوم پایه - 7 اردیبهشت 1396
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
500000 ریال 375000 ریال
محمدرسول گلشن محمدرسول گلشن
ناشر: دوران - 1387
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
150000 ریال 120000 ریال
نمایش 1 - 15 از 47 مورد