بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
جمشید واحدی (تهیه و تنظیم) جمشید واحدی (تهیه و تنظیم)
ناشر: اسرار دانش - 1394
220000 ریال
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1397
220000 ریال
بروس جویس، امیلی کالهون بروس جویس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان، 1396
180000 ریال
صادق زیبا کلام صادق زیبا کلام
ناشر: روزنه - 1396
220000 ریال
ارل رابینگن، مارتین واینبرگ ارل رابینگن
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1397
200000 ریال
حسن دانایی فرد حسن دانایی فرد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
140000 ریال
کارین جنر، حسین فتاحی (مترجم) کارین جنر
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - مرداد، 1395
30000 ریال
هاشم فردانش هاشم فردانش
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1395
150000 ریال
ورنر جوزف سورین، جیمز تانکارد، علیرضا دهقان (مترجم) ورنر جوزف سورین
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - آذر، 1396
300000 ریال
ویکتورامیل فرانکل ویکتورامیل فرانکل
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - مرداد، 1396
60000 ریال
ناشر: نشر نی - دی، 1394
280000 ریال
نورمن بلیکی، حسن چاوشیان (مترجم) نورمن بلیکی
ناشر: نشر نی - 1396
200000 ریال
علی خورشیدی، نوشین عباس نژاد (ویراستار) علی خورشیدی
ناشر: اتحاد - 1392
140000 ریال
پیتر رایت پیتر رایت
ناشر: اطلاعات - 1395
180000 ریال
انسلم استراوس، جولیت کربین انسلم استراوس
ناشر: نشر نی - 1397
280000 ریال
نمایش 46 - 60 از 52,610 مورد