ترتیب بر اساس:
عبدالحسین شیروی عبدالحسین شیروی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 27 اسفند 1401
2230000 ریال
ریچارد کچ، موسسه ترجمیک (مترجم) ریچارد کچ
ناشر: آدینه - 27 آبان 1401
200000 ریال 160000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 26 بهمن 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
سیدحمید خداداد، شهریار عزیزی، حسین میرحسینی، معصومه اروانه (ویراستار) سیدحمید خداداد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
110000 ریال
ناشر: مبلغان - 18 مهر 1399
570000 ریال 484500 ریال
ناشر: آتی نگر - 5 دی 1400
1600000 ریال 950000 ریال
سیدجواد پورمقیم سیدجواد پورمقیم
ناشر: نشر نی - 19 مرداد 1393
580000 ریال 522000 ریال
سهیلا سلطانی، فرنود حسنی سهیلا سلطانی
ناشر: سبزان - 14 بهمن 1393
3200000 ریال 2720000 ریال
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 6 آبان 1396
2400000 ریال 2160000 ریال
محمد نوفرستی محمد نوفرستی
ناشر: رسا - 27 بهمن 1400
3500000 ریال 3150000 ریال
احمد پوراحمد، مسلم ضرغام فرد احمد پوراحمد
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - تیر 1395
550000 ریال 467500 ریال
ابراهیم بیضایی ابراهیم بیضایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور 1397
120000 ریال
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 29 دی 1400
2300000 ریال 2070000 ریال
ناشر: کتاب مهربان نشر - 9 آبان 1394
1600000 ریال 1440000 ریال
محمد نوفرستی محمد نوفرستی
ناشر: رسا - 14 آذر 1393
750000 ریال 637500 ریال
ایرج زینال زاده ایرج زینال زاده
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 1396
800000 ریال 720000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,451 مورد