ترتیب بر اساس:
محمدرضا عبدالکریم زاده محمدرضا عبدالکریم زاده
ناشر: مرسل - بهمن 1395
600000 ریال
ناشر: مرسل - شهریور 1396
400000 ریال
محمدرضا عبدالکریم زاده محمدرضا عبدالکریم زاده
ناشر: مرسل - خرداد 1397
650000 ریال
سیدحمید خداداد، شهریار عزیزی، حسین میرحسینی، معصومه اروانه (ویراستار) سیدحمید خداداد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
110000 ریال
جلیل شاهی، محمد دانش (ویراستار) جلیل شاهی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1393
80000 ریال
سیدجواد پورمقیم سیدجواد پورمقیم
ناشر: نشر نی - 19 مرداد 1393
580000 ریال
محمد حقیقی محمد حقیقی
ناشر: دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت - 1389
140000 ریال
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 6 آبان 1396
2400000 ریال
جفری ریپورت، برنارد یاوورسکی، فرید خوش الحان (مترجم)، مهتا خادم ثامنی (مترجم) جفری ریپورت
ناشر: نوپردازان - 27 اسفند 1390
120000 ریال
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 29 دی 1400
1540000 ریال
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 19 دی 1397
710000 ریال
مهرداد مولوی خراسانی مهرداد مولوی خراسانی
ناشر: مبلغان - 2 مهر 1387
400000 ریال
محمد فتحیان، رامین مولاناپور محمد فتحیان
ناشر: آتی نگر - 21 خرداد 1393
450000 ریال
ناشر: کتاب آوا - خرداد 1397
2200000 ریال
رحیم محترم قلاتی، رضا نصیری سوادکوهی رحیم محترم قلاتی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 22 دی 1398
1550000 ریال
نمایش 31 - 45 از 1,156 مورد