بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 17 مرداد، 1391
230000 ریال 207000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1396
230000 ریال 207000 ریال
والتر بورگ، مردیت دامین گال والتر بورگ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه شهید بهشتی - 1396
330000 ریال 297000 ریال
گروه مشاوران یونسکو گروه مشاوران یونسکو
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 09 دی، 1393
70000 ریال 63000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان، 1396
280000 ریال 252000 ریال
علی اکبر سیف علی اکبر سیف
ناشر: دوران - 1396
200000 ریال 180000 ریال
سینتیا لشین، جولین پولاک، چارلز رایگلوث، هاشم فردانش (مترجم) سینتیا لشین
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1394
160000 ریال 144000 ریال
رابرت فیشر، افسانه نجاریان (مترجم)، مسعود صفایی مقدم (مترجم)، علی اصلانی (ویراستار) رابرت فیشر
ناشر: رسش - 1396
295000 ریال 236000 ریال
خیریه بیگم حائری زاده خیریه بیگم حائری زاده
ناشر: نشر نی - خرداد، 1395
140000 ریال 126000 ریال
علی تقی پورظهیر علی تقی پورظهیر
ناشر: آگه - آذر، 1396
160000 ریال 144000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - خرداد، 1395
140000 ریال 126000 ریال
ناشر: آییژ - 1395
220000 ریال 198000 ریال
امان الله صفوی امان الله صفوی
ناشر: معاصر - 27 خرداد، 1393
360000 ریال 324000 ریال
ناشر: نگاه دانش - دی، 1395
470000 ریال 423000 ریال
یحیی فیوضات یحیی فیوضات
ناشر: ویرایش - 1396
150000 ریال 135000 ریال
نمایش 31 - 45 از 18,845 مورد