بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - دی 1395
500000 ریال
ترور رومین ترور رومین
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - دی 1395
100000 ریال
جکلین هارد، کاترین لوئیس جکلین هارد
ناشر: ساز و کار - 29 بهمن 1398
450000 ریال
طاهره مهدوی، اعظم امیرخانی طاهره مهدوی
ناشر: نشر آموخته، یار مانا - 17 شهریور 1399
600000 ریال
کارل رابینسون، فیلیس شروود، رجینا هیلر، حمیدرضا رضازاده (مترجم)، لیلی رضازاده (مترجم) کارل رابینسون
ناشر: مهاجر - 17 آبان 1388
350000 ریال
ناشر: موسسه کتاب آراد، کهکشان دانش - 29 تیر 1389
50000 ریال
دکتر مسعود جان بزرگی، دکتر مژگان آگاه هریس دکتر مسعود جان بزرگی
ناشر: ارجمند - 1393
300000 ریال
ترور رومین، فرخنده مفیدی (مترجم)، فرزانه کریمی (ویراستار) ترور رومین
ناشر: قدیانی - 12 آبان 1398
90000 ریال
کیانوش محمدی روزبهانی، مهدی محمدی روزبهانی (تصویرگر) کیانوش محمدی روزبهانی
ناشر: مبتکران، پیشروان - 14 بهمن 1387
13000 ریال
جانت آ. هیل، ریچارد دونلاپ، لیلا جاویدپرور (مترجم) جانت آ. هیل
ناشر: آوای نور - 8 مهر 1393
170000 ریال
بهرام طوسی بهرام طوسی
ناشر: تابران - 12 دی 1388
42000 ریال
ایمان سرورپور ایمان سرورپور
ناشر: تخته سیاه - 29 دی 1388
36000 ریال
ناشر: ایران بان - 23 آذر 1398
360000 ریال
اسپنسر جانسون، کنستانس جانسون، هانیه حق نبی مطلق (مترجم) اسپنسر جانسون
ناشر: تمیشه - 23 دی 1385
18000 ریال
حامد اختیاری، محمد برزگری خانقاه حامد اختیاری
ناشر: مهر و ماه نو - 25 آذر 1399
380000 ریال
نمایش 46 - 60 از 682 مورد