ترتیب بر اساس:
محمدرضا سرمدی، محمدحسن صیف، بهمن زندی (ویراستار) محمدرضا سرمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 11 اردیبهشت 1398
300000 ریال
گری دی فنستر میچر، جوناس سولتیس، محمدرضا نیلی (مترجم)، احمدرضا نصر (مترجم)، هدایت الله اعتمادی زاده (مترجم)، فریدون شریفیان (مترجم) گری دی فنستر میچر
ناشر: مهرویستا - 30 خرداد 1390
80000 ریال
محمد بهمن بیگی محمد بهمن بیگی
ناشر: نوید شیراز - 1394
200000 ریال
منوچهر وکیلیان، مهران فرج اللهی (ویراستار) منوچهر وکیلیان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 27 آبان 1399
280000 ریال
ناشر: بین المللی گاج - 12 تیر 1398
100000 ریال
ابوالقاسم نادری ابوالقاسم نادری
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - شهریور 1395
180000 ریال
ناشر: کهکشان دانش، آراد کتاب - 13 فروردین 1399
685000 ریال
علی اکبر سیف، حمزه گنجی (ویراستار) علی اکبر سیف
ناشر: دانشگاه پیام نور - 22 خرداد 1398
140000 ریال
ابوالقاسم نادری ابوالقاسم نادری
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1394
180000 ریال
منوچهر وکیلیان، حکیمه سپاسی تهرانی (ویراستار)، منیژه کرباسی (ویراستار) منوچهر وکیلیان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 25 آذر 1399
410000 ریال
پیتر هوک، اندی واس، اسماعیل حسینی (مترجم)، اشرف رحمانی (ویراستار) پیتر هوک
ناشر: راشین - 27 شهریور 1391
25000 ریال
صلاح محمدپور (مترجم)، احمد نظری سینا (مترجم) صلاح محمدپور (مترجم)
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 1 مرداد 1394
85000 ریال
حسن ملکی حسن ملکی
ناشر: مدرسه - 26 شهریور 1391
36000 ریال
نصراله نوروزی، پیتر وست وود، حبیب امانی نصراله نوروزی
ناشر: کتاب ارجمند - 5 اسفند 1392
200000 ریال
ناشر: تلاوت، کاتبان وحی - 22 دی 1397
400000 ریال
نمایش 31 - 45 از 1,000 مورد