ترتیب بر اساس:
ناشر: کتابخانه فرهنگ - آذر 1400
600000 ریال 540000 ریال
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - اسفند 1401
400000 ریال 320000 ریال
علی برزآبادی فراهانی علی برزآبادی فراهانی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 1400
360000 ریال 324000 ریال
رحمت الله قلی پور رحمت الله قلی پور
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اردیبهشت 1396
980000 ریال 882000 ریال
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - فروردین 1395
2640000 ریال 2376000 ریال
ناشر: ترانه، دانیال دامون - فروردین 1401
880000 ریال 792000 ریال
حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی حسن دانایی فرد
ناشر: اشراقی، صفار - 1396
1250000 ریال 1125000 ریال
مهدی ابراهیمی نژاد مهدی ابراهیمی نژاد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دی 1401
1150000 ریال 1035000 ریال
احمد زیدآبادی، فرشاد مزدارانی (ویراستار) احمد زیدآبادی
ناشر: نشر نی - اسفند 1400
600000 ریال 540000 ریال
عزت الله عزتی عزت الله عزتی
ناشر: سمت - اسفند 1401
1140000 ریال 1026000 ریال
ناشر: به نشر وابسته به آستان قدس رضوی - دی 1401
1400000 ریال 1260000 ریال
محمود متوسلی محمود متوسلی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان 1393
900000 ریال 810000 ریال
سیدمحمد عباس زادگان سیدمحمد عباس زادگان
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - مرداد 1394
360000 ریال 324000 ریال
سون زی، حمیدرضا رفیعی (مترجم) سون زی
ناشر: مثلث - 1402
580000 ریال 522000 ریال
سون تزو سون تزو
ناشر: جامی - 1397
2900000 ریال 2610000 ریال
احمد صافی احمد صافی
ناشر: رشد - بهمن 1398
1100000 ریال 990000 ریال
نمایش 16 - 30 از 4,213 مورد