ترتیب بر اساس:
رحمت الله قلی پور رحمت الله قلی پور
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - دی 1395
240000 ریال
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - فروردین 1395
160000 ریال
نرگس شجاعی، معصومه سعیدی شاد نرگس شجاعی
ناشر: توسعه آموزش، کلید آموزش - 18 مرداد 1388
250000 ریال
سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد سیدمهدی الوانی
ناشر: اشراقی، صفار - 1394
110000 ریال
ناشر: ترانه، دانیال دامون - 22 بهمن 1400
1200000 ریال
مارک هولزر، سوک-هوان یی، حسن بودلایی (مترجم)، محمد خانباشی (مترجم)، مهدی نیکنام (مترجم) مارک هولزر
ناشر: ترمه - 25 اسفند 1393
350000 ریال
ناشر: سیمای دانش، آذر - 5 اسفند 1394
1150000 ریال
عزت الله عزتی عزت الله عزتی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
140000 ریال
ناشر: سیمای دانش، آذر - اسفند 1395
1350000 ریال
سیدعلیرضا ازغندی سیدعلیرضا ازغندی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 31 شهریور 1398
190000 ریال
کاظم زرین، معصومه سعیدی شاد کاظم زرین
ناشر: توسعه آموزش، کلید آموزش - 24 آذر 1388
25000 ریال
محمود متوسلی محمود متوسلی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 5 آبان 1393
100000 ریال
نمایش 46 - 60 از 2,479 مورد