ترتیب بر اساس:
حسن دانایی فرد حسن دانایی فرد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 29 دی 1401
1040000 ریال
ناشر: آدینه - 8 دی 1401
650000 ریال 585000 ریال
ناشر: امید انقلاب - 28 شهریور 1401
900000 ریال 855000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 23 دی 1401
1010000 ریال 959500 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 27 اردیبهشت 1401
950000 ریال 902500 ریال
ناشر: نگاه دانش - 20 شهریور 1400
1200000 ریال 1140000 ریال
رابرت بی دنهارت، سیدمهدی الوانی (مترجم)، حسن دانائی فرد (مترجم)، سیدحسین کاظمی (ویراستار) رابرت بی دنهارت
ناشر: صفار - 24 آبان 1401
2600000 ریال 2340000 ریال
سولماز مرادپور و دیگران، لیلا میرمهدی تهرانی سولماز مرادپور و دیگران
ناشر: امید انقلاب، علوم پویا - 3 تیر 1401
870000 ریال 700000 ریال
مهدی ابراهیمی نژاد مهدی ابراهیمی نژاد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 25 دی 1401
1150000 ریال 1092500 ریال
ناشر: آستان قدس رضوی ، شرکت به نشر - 15 اردیبهشت 1401
1400000 ریال 1260000 ریال
سیدمحمد عباس زادگان سیدمحمد عباس زادگان
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 26 مرداد 1394
360000 ریال 324000 ریال
ناشر: فوژان - 7 اسفند 1394
1500000 ریال 1350000 ریال
ناشر: نشر نی - 16 دی 1400
880000 ریال 792000 ریال
سولماز مرادپور و دیگران، لیلا میرمهدی تهرانی سولماز مرادپور و دیگران
ناشر: امید انقلاب، علوم پویا - 3 تیر 1401
870000 ریال 700000 ریال
ناشر: ترمه - 7 دی 1396
400000 ریال 360000 ریال
علیرضا راشدی اشرفی، احسان بشیری (ویراستار) علیرضا راشدی اشرفی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 7 فروردین 1398
1230000 ریال 1168500 ریال
نمایش 1 - 15 از 2,479 مورد