ترتیب بر اساس:
ابرهیم عابدی ابرهیم عابدی
ناشر: دافوس آجا - بهمن 1395
120000 ریال
حسین خوش عمل، میثم روحانی (ویراستار)، مهرداد بخشنده (ویراستار) حسین خوش عمل
ناشر: مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی - 5 مرداد 1392
36000 ریال
شبنم امیر جاوید شبنم امیر جاوید
ناشر: مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی - 1394
30000 ریال
مرتضی چشمه نور، جابر پوریانی مرتضی چشمه نور
ناشر: مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی - 1 اردیبهشت 1394
30000 ریال
مرتضی چشمه نور، جابر پوریانی مرتضی چشمه نور
ناشر: مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی - 1 اردیبهشت 1394
30000 ریال
روح اله درخشش، فریدون عبدی روح اله درخشش
ناشر: دانشگاه افسری امام علی (ع) - 2 اسفند 1393
80000 ریال
مهدی یوسفی (زیرنظر)، سیدمحمد میرسمیعی (گردآورنده)، مهدی اصلی نژاد (گردآورنده) مهدی یوسفی (زیرنظر)
ناشر: پشتیبان - خرداد 1397
220000 ریال
نیک بخش حبیبی (گردآورنده) نیک بخش حبیبی (گردآورنده)
ناشر: دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری - 16 آذر 1393
80000 ریال
اسماعیل ابراهیمی مقدم (ویراستار)، مصطفی لطفی (گردآورنده)، سیدمهدی نجم آبادی (گردآورنده) اسماعیل ابراهیمی مقدم (ویراستار)
ناشر: دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری - 4 مرداد 1393
140000 ریال
پاتریک دی آلن، محمد احدی (مترجم) پاتریک دی آلن
ناشر: دانشگاه عالی دفاع ملی - اردیبهشت 1397
580000 ریال
کریستوفر سیمپسون کریستوفر سیمپسون
ناشر: آموزش عالی، علمی و فرهنگی - خرداد 1396
160000 ریال
اسماعیل کرم زاده، علی افشار (ویراستار) اسماعیل کرم زاده
ناشر: دانشگاه علوم انتظامی امین - اسفند 1396
150000 ریال
رامین تبرایی رامین تبرایی
ناشر: کانون اندیشه جوان - شهریور 1396
60000 ریال
رضا جولایی (مترجم) رضا جولایی (مترجم)
ناشر: جویا - 30 شهریور 1390
200000 ریال
حمید عبادی (مترجم)، محمد رستمی (ویراستار) حمید عبادی (مترجم)
ناشر: مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی - 18 اردیبهشت 1390
30000 ریال
نمایش 46 - 60 از 264 مورد