بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
ابراهیم عبدی پور فرد ابراهیم عبدی پور فرد
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد - دی 1401
1000000 ریال 900000 ریال
محمدرضا ضیائی بیگدلی محمدرضا ضیائی بیگدلی
ناشر: کتابخانه گنج دانش، کمیته بین المللی صلیب سرخ - اسفند 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
مهدی هداوند مهدی هداوند
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - شهریور 1400
1200000 ریال 1080000 ریال
کوروش کاویانی کوروش کاویانی
ناشر: میزان - اردیبهشت 1401
950000 ریال
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - مهر 1401
1450000 ریال 1305000 ریال
ایمانوئل کانت ایمانوئل کانت
ناشر: نقش و نگار - اسفند 1395
1200000 ریال 1020000 ریال
سیدمهدی شهیدی سیدمهدی شهیدی
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد - مهر 1401
1600000 ریال 1440000 ریال
محمدرضا ویژه محمدرضا ویژه
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دی 1398
1140000 ریال 1026000 ریال
حسین مهرپور، حسین رحمت الهی (ویراستار) حسین مهرپور
ناشر: اطلاعات - آبان 1397
550000 ریال 495000 ریال
ناشر: دنیای اقتصاد - آذر 1393
1000000 ریال 850000 ریال
سیدمحمد هاشمی سیدمحمد هاشمی
ناشر: میزان - فروردین 1401
1550000 ریال
سیدمحمدعلی پوربخش سیدمحمدعلی پوربخش
ناشر: میزان - خرداد 1401
1900000 ریال
ناشر: جنگل، جاودانه - فروردین 1396
200000 ریال 180000 ریال
سیدحسین صفایی، عباس قاسم زاده، سیدعزت الله عراقی، محمود صادقی، اسدالله امامی، عادل برزوئی، احمد حمیدزاده، بتول آهنی، ابوالقاسم گرجی(زیرنظر) سیدحسین صفایی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - مرداد 1401
2850000 ریال 2565000 ریال
نمایش 46 - 60 از 18,288 مورد