بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
محمدرضا ضیایی بیگدلی محمدرضا ضیایی بیگدلی
ناشر: کتابخانه گنج دانش - 23 فروردین 1402
2500000 ریال 2375000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
ابوالفضل قاضی ابوالفضل قاضی
ناشر: میزان - 24 فروردین 1401
1300000 ریال
حسن خسروی حسن خسروی
ناشر: خرسندی - 21 مهر 1401
1600000 ریال 1520000 ریال
غلامرضا شهری غلامرضا شهری
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی - 10 فروردین 1401
1190000 ریال 1130500 ریال
محمدعلی اردبیلی محمدعلی اردبیلی
ناشر: میزان - 16 اسفند 1401
700000 ریال
رضا موسی زاده، محبوبه مباشری (ویراستار) رضا موسی زاده
ناشر: میزان - 3 آبان 1400
1500000 ریال
ربیعا اسکینی، صفر بیگ زاده (ویراستار) ربیعا اسکینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 4 دی 1401
1140000 ریال 1083000 ریال
نجادعلی الماسی نجادعلی الماسی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 25 تیر 1401
1200000 ریال 1140000 ریال
ناشر: دیدار - 15 خرداد 1401
800000 ریال 720000 ریال
منوچهر طباطبائی موتمنی منوچهر طباطبائی موتمنی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 20 خرداد 1401
1870000 ریال
محمدعلی اردبیلی محمدعلی اردبیلی
ناشر: میزان - 4 تیر 1401
1300000 ریال
ناشر: گنج دانش - 11 مهر 1401
3800000 ریال 3420000 ریال
محمدعلی اردبیلی محمدعلی اردبیلی
ناشر: میزان - 4 تیر 1401
1300000 ریال
ناشر: مجد - 20 آبان 1400
2200000 ریال 1980000 ریال
ناشر: دوران - 9 اسفند 1401
350000 ریال 332500 ریال
نمایش 1 - 15 از 14,571 مورد