ترتیب بر اساس:
فرزام پوراصغر سنگاچین، لعبت زبردست فرزام پوراصغر سنگاچین
ناشر: آوای قلم - دی 1394
380000 ریال
محمدرضا کهنسال (ویراستار)، محمد قربانی (تدوین)، سیدصفدر حسینی (تدوین) محمدرضا کهنسال (ویراستار)
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 30 مهر 1390
18000 ریال
مرتضی شریفی، علیرضا استواری (ویراستار) مرتضی شریفی
ناشر: دانشگاه تهران - 29 تیر 1390
50000 ریال
هارش کی گوپتا، هنگامه حسینی (مترجم)، هاشم باقری (مترجم) هارش کی گوپتا
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - 24 اسفند 1390
80000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - خرداد 1397
120000 ریال
سیدرضا رفیعی طباطبایی سیدرضا رفیعی طباطبایی
ناشر: آزاده - 22 آذر 1389
250000 ریال
ناشر: نشر علم کشاورزی ایران - 16 مرداد 1390
125000 ریال
اوریان بودین، کریستینا پرل اوریان بودین
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1398
530000 ریال
ناشر: خرسندی - مرداد 1395
700000 ریال
مجید مخدوم فرخنده، بهرام معلمی (ویراستار) مجید مخدوم فرخنده
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 14 دی 1390
50000 ریال
احمد اکبری، محمدحسین کریم، مجتبی عباسیان احمد اکبری
ناشر: گسترش علوم پایه - 19 شهریور 1387
50000 ریال
محسن ابراهیمی، علی سوری محسن ابراهیمی
ناشر: نور علم - 23 بهمن 1385
150000 ریال
سعدالله ولایتی، علی اصغر نظری (ویراستار) سعدالله ولایتی
ناشر: دانشگاه پیام نور - اردیبهشت 1393
155000 ریال
نمایش 31 - 45 از 538 مورد