ترتیب بر اساس:
مجید احمدیان مجید احمدیان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 بهمن 1392
75000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 252000 ریال
ناشر: پلک - 26 شهریور 1390
200000 ریال
ناشر: خانیران - 1394
750000 ریال
عباس ملکی عباس ملکی
ناشر: نشر نی - 3 دی 1393
960000 ریال
بنفشه برخوردار بنفشه برخوردار
ناشر: دانشگاه پیام نور - 14 شهریور 1401
260000 ریال
محمدحسین جزیره ای محمدحسین جزیره ای
ناشر: دانشگاه تهران - 15 مرداد 1393
100000 ریال
ارهان کولا، فرخ دین قزلی (مترجم) ارهان کولا
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - اسفند 1394
185000 ریال
ویلیام ادوارد گرانت، الن پدرسن، ساندرا مارین، شهریار محمدرضایی عمران (مترجم)، فردین اسکافی (مترجم) ویلیام ادوارد گرانت
ناشر: آییژ - 10 اسفند 1388
120000 ریال
نیک آرنولد، محمود مزینانی (مترجم) نیک آرنولد
ناشر: پیدایش - 27 آذر 1398
600000 ریال
ارسطو سعید ارسطو سعید
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 24 تیر 1388
720000 ریال
الهام اسراری الهام اسراری
ناشر: دانشگاه پیام نور - 5 اسفند 1398
290000 ریال
ناشر: نشر علم کشاورزی ایران - 16 مرداد 1390
140000 ریال
کمال امیدوار کمال امیدوار
ناشر: دانشگاه یزد - 22 فروردین 1394
125000 ریال
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 20 شهریور 1392
120000 ریال
نمایش 16 - 30 از 538 مورد