ترتیب بر اساس:
آرتور اوسالیوان، علی قادری (مترجم)، جعفر قادری (مترجم) آرتور اوسالیوان
ناشر: نور علم - 26 بهمن 1393
600000 ریال
محمدمهدی بهکیش محمدمهدی بهکیش
ناشر: نشر نی - مهر 1395
270000 ریال
علی رضا علوی تبار علی رضا علوی تبار
ناشر: نشر نی - مهر 1397
160000 ریال
علی قنبری، حسین صادقی علی قنبری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 20 اردیبهشت 1393
380000 ریال
ناشر: ماهی - 17 اردیبهشت 1399
1450000 ریال
جهانگیر بیابانی، حسن صادقی (ویراستار) جهانگیر بیابانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 11 آذر 1398
290000 ریال
لفتن استاوروس استاوریانوس، رضا فاضل (مترجم) لفتن استاوروس استاوریانوس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مرداد 1394
115000 ریال
وحید محمودی وحید محمودی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1387
16000 ریال
ناشر: نشر نی - دی 1394
160000 ریال
یعقوب آژند (مترجم)، چارلز عیسوی (ویراستار) یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: گستره - 1389
700000 ریال
تاماس ال. فریدمن تاماس ال. فریدمن
ناشر: هرمس - دی 1397
650000 ریال
یعقوب زنگنه یعقوب زنگنه
ناشر: ارس رایانه، آذرخش - 24 آبان 1389
250000 ریال
نمایش 31 - 45 از 453 مورد