ترتیب بر اساس:
ناشر: امیرکبیر - آذر 1399
450000 ریال 405000 ریال
جرمی ریف کین، سعید زرگریان (مترجم) جرمی ریف کین
ناشر: نشر آموخته - مرداد 1400
2840000 ریال 2414000 ریال
نائومی کلاین، مهرداد(خلیل) شهابی (مترجم) نائومی کلاین
ناشر: اختران - فروردین 1398
1800000 ریال
هرناندو دو سوتو، فریدون تفضلی (مترجم) هرناندو دو سوتو
ناشر: نشر نی - آذر 1399
480000 ریال
ناشر: بیدگل - خرداد 1399
1900000 ریال
ناشر: گام نو - مهر 1401
1200000 ریال
چارلزادوارد لیندبلوم، محمد مالجو (مترجم) چارلزادوارد لیندبلوم
ناشر: نشر نی - خرداد 1388
140000 ریال
ها-جون چنگ، میرمحمود نبوی (مترجم)، خلیل شهابی (مترجم) ها-جون چنگ
ناشر: کتاب آمه - مرداد 1400
750000 ریال
رونالدهری کوز، نینگ وانگ رونالدهری کوز
ناشر: دنیای اقتصاد - آبان 1396
300000 ریال
گرو ینر، علی اکبر نیکواقبال (مترجم)، فاطمه لشکری نژاد (ویراستار) گرو ینر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان 1386
170000 ریال
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - تیر 1394
400000 ریال
دیوید کوتس دیوید کوتس
ناشر: دنیای اقتصاد - بهمن 1397
2000000 ریال
ناشر: شیرازه کتاب ما - آذر 1401
750000 ریال
الن میکسینز وود، حسن مرتضوی (مترجم) الن میکسینز وود
ناشر: نیکا - تیر 1388
560000 ریال
ناشر: دیدار - بهمن 1397
550000 ریال
نمایش 31 - 45 از 104 مورد