ترتیب بر اساس:
احمد گل محمدی احمد گل محمدی
ناشر: پژوهشکده تاریخ اسلام - آذر 1395
140000 ریال
ناشر: مدیران امروز،طوفان - 14 بهمن 1393
200000 ریال
جان د. سایمونز، کاوه حسین زاده راد (مترجم) جان د. سایمونز
ناشر: رخ داد نو - 24 فروردین 1390
66000 ریال
نجیب تون رزاق، رحیم کاویانی (مترجم) نجیب تون رزاق
ناشر: آرنا - 14 مهر 1393
70000 ریال
ناشر: ارشد - 12 بهمن 1393
130000 ریال
عبدالرحمن حسنی فر عبدالرحمن حسنی فر
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - مهر 1397
140000 ریال
احمدرضا فیروزی (به اهتمام) احمدرضا فیروزی (به اهتمام)
ناشر: جهاددانشگاهی واحد خوارزمی - 4 اسفند 1393
75000 ریال
سعید صادقی، عبدالمجید مبلغی (ویراستار) سعید صادقی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 9 دی 1399
340000 ریال
علیرضا شفیعی علیرضا شفیعی
ناشر: اعتدال - 4 مرداد 1388
50000 ریال
پاتریشیاآلتنبرند جانسون پاتریشیاآلتنبرند جانسون
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - 17 شهریور 1399
260000 ریال
قاسم سرافرازی قاسم سرافرازی
ناشر: پردیس - 10 اسفند 1398
49000 ریال
حسین برقراری حسین برقراری
ناشر: سپهر حکمت - 29 مرداد 1399
300000 ریال
ناشر: دانشگاه پیام نور - 11 آذر 1398
240000 ریال
هاروی سی. منسفیلد هاروی سی. منسفیلد
ناشر: لوح فکر - 29 خرداد 1401
500000 ریال
پل فرانکو پل فرانکو
ناشر: گام نو - 3 اردیبهشت 1398
820000 ریال
نمایش 46 - 60 از 60 مورد