بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین (تهیه کننده)، سیدمحمدعلی قاسمی (گردآورنده) اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین (تهیه کننده)
ناشر: مهرگان دانش - اسفند 1394
50000 ریال
موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، محمد جعفری (مترجم) موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
ناشر: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد - آذر 1395
250000 ریال
ناشر: فاطرنگار - 21 خرداد 1393
اژدر کیانی (گردآورنده) اژدر کیانی (گردآورنده)
ناشر: شیران نگار - اسفند 1395
ابوالقاسم گلستان نژاد، اعظم ارشدی پور ابوالقاسم گلستان نژاد
ناشر: هم صدا - مهر 1394
دلارام خسروی (گردآورنده)، نعیمه حسینی پور (گردآورنده) دلارام خسروی (گردآورنده)
ناشر: محمد هادی - 5 بهمن 1392
ناشر: علمی سنا - خرداد 1396
118200 ریال
اعظم ارشدی پور (گردآورنده)، مائده خلیلیان (گردآورنده) اعظم ارشدی پور (گردآورنده)
ناشر: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان - اسفند 1395
ابوالقاسم گلستان نژاد، سیدرسول موسوی (گردآورنده) ابوالقاسم گلستان نژاد
ناشر: سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری اصفهان - اردیبهشت 1395
ابوالقاسم گلستان نژاد، سیدرسول موسوی (گردآورنده) ابوالقاسم گلستان نژاد
ناشر: سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری اصفهان - خرداد 1395
اعظم ارشدی پور، مائده خلیلیان اعظم ارشدی پور
ناشر: سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری اصفهان - آذر 1395
معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی (تهیه کننده) معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی (تهیه کننده)
ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی - شهریور 1397
حسین صافی (ویراستار)، مهدی راحمی (ویراستار)، علیرضا همدانیان (زیرنظر) حسین صافی (ویراستار)
ناشر: استانداری اصفهان، دفتر آمار و اطلاعات - 26 دی 1388
110000 ریال
حسین صافی (ویراستار)، مهدی راحمی (ویراستار)، علیرضا همدانیان (زیرنظر) حسین صافی (ویراستار)
ناشر: استانداری اصفهان، دفتر آمار و اطلاعات - 30 بهمن 1387
110000 ریال
نمایش 76 - 90 از 127 مورد