بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
ناشر: موسسه فرهنگی داده های طلایی خلیج فارس ایرانیان - 3 شهریور 1399
40000 ریال
دلارام خسروی (گردآورنده)، نعیمه حسینی پور (گردآورنده) دلارام خسروی (گردآورنده)
ناشر: محمد هادی - 5 بهمن 1392
ناشر: فاطرنگار - 21 خرداد 1393
فهیمه لزگی، سیدمحمدعلی قاسمی فهیمه لزگی
ناشر: فحوای دانش - مرداد 1397
ابوالقاسم گلستان نژاد، اعظم ارشدی پور ابوالقاسم گلستان نژاد
ناشر: هم صدا - مهر 1394
ژان پل سارتر ژان پل سارتر
ناشر: آوای تمدن - 4 آبان 1398
360000 ریال
گروه اکونومیست، سعید ارکان زاده یزدی (مترجم) گروه اکونومیست
ناشر: کارآفرین - شهریور 1395
300000 ریال
معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی (تهیه کننده) معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی (تهیه کننده)
ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی - شهریور 1397
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان (تهیه کننده) سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان (تهیه کننده)
ناشر: سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - شهریور 1397
600000 ریال
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان (تهیه کننده) سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان (تهیه کننده)
ناشر: سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - شهریور 1397
500000 ریال
سازمان برنامه و بودجه استان گیلان (تهیه کننده) سازمان برنامه و بودجه استان گیلان (تهیه کننده)
ناشر: سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - آذر 1397
850000 ریال
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه (تهیه کننده) سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه (تهیه کننده)
ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - شهریور 1397
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین (تهیه کننده) سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین (تهیه کننده)
ناشر: سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - شهریور 1397
سازمان مدیریت برنامه ریزی استان کرمان (تهیه کننده) سازمان مدیریت برنامه ریزی استان کرمان (تهیه کننده)
ناشر: سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - مرداد 1397
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی (تهیه کننده) سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی (تهیه کننده)
ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات - آذر 1397
نمایش 46 - 60 از 94 مورد