ترتیب بر اساس:
مرکز آمار ایران (تدوین) مرکز آمار ایران (تدوین)
ناشر: مرکز آمار ایران - 28 فروردین 1386
90000 ریال
Statistical centre of IRAN Statistical centre of IRAN
ناشر: مرکز آمار ایران - 6 تیر 1386
150000 ریال
مرکزآمارایران مرکزآمارایران
ناشر: مرکز آمار ایران دفتر انتشارات و اطلاع رسانی - 6 تیر 1386
18000 ریال
ناشر: مرکز آمار ایران - 19 شهریور 1386
25000 ریال
ناشر: مرکز آمار ایران دفتر انتشارات و اطلاع رسانی - 1 خرداد 1384
10000 ریال
ناشر: مرکز آمار ایران دفتر انتشارات و اطلاع رسانی - 17 فروردین 1384
8000 ریال
ناشر: مرکز آمار ایران - 26 دی 1384
26000 ریال
ناشر: مرکز آمار ایران دفتر انتشارات و اطلاع رسانی - 11 تیر 1384
80000 ریال
ناشر: مرکز آمار ایران - 1381
35000 ریال
ناشر: مرکز آمار ایران - 1382
15000 ریال
زهره صادقی، معصومه نوری مند، اصغر صفری زهره صادقی
ناشر: صبا گستر - 27 اسفند 1384
محبوبه نیک فرجام محبوبه نیک فرجام
ناشر: انتخاب - اردیبهشت 1396
200000 ریال
اژدر کیانی (گردآورنده) اژدر کیانی (گردآورنده)
ناشر: شیران نگار - اسفند 1395
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین (تهیه کننده)، سیدمحمدعلی قاسمی (گردآورنده) اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین (تهیه کننده)
ناشر: مهرگان دانش - اسفند 1394
50000 ریال
ناشر: موسسه فرهنگی داده های طلایی خلیج فارس ایرانیان - 3 شهریور 1399
40000 ریال
نمایش 31 - 45 از 74 مورد