ترتیب بر اساس:
سیدعلی مصلایی، آناهیتا آریاتبار، جعفر حسینچی (مقدمه) سیدعلی مصلایی
ناشر: سایه گستر - آبان 1391
50000 ریال
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - بهمن 1394
179000 ریال
ناشر: شرکت سهامی انتشار - آذر 1395
185000 ریال
سری نیواسان، محمدامین کنعانی (مترجم)، هوشنگ سپهری (ویراستار) سری نیواسان
ناشر: دانشگاه گیلان - بهمن 1390
50000 ریال
مسعود مهدوی مسعود مهدوی
ناشر: دانشگاه پیام نور - شهریور 1384
280000 ریال
سامانتا پاور، مارینا بنیاتیان (مترجم)، فرشته ساری (ویراستار) سامانتا پاور
ناشر: نشر چشمه - فروردین 1386
75000 ریال
ناشر: مهر سبحان - دی 1390
200000 ریال
رحیم بردی آنامرادنژاد رحیم بردی آنامرادنژاد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور 1397
160000 ریال
سودابه چگینی سودابه چگینی
ناشر: طراوت - آبان 1386
30000 ریال
زهرا عبدالحسینی زهرا عبدالحسینی
ناشر: میزان - دی 1396
140000 ریال
سیدمهدی امانی سیدمهدی امانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر 1395
60000 ریال
ناشر: علم - تیر 1398
550000 ریال
علی اکبر نیک خلق، جلال همتی علی اکبر نیک خلق
ناشر: چاپخش - شهریور 1390
40000 ریال
ناشر: مدرسان شریف - شهریور 1395
550000 ریال
نمایش 91 - 105 از 397 مورد