بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
احمد تفضلی (مترجم)، ژاله آموزگار (به اهتمام) احمد تفضلی (مترجم)
ناشر: توس - 27 00، 1397
120000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - مرداد، 1394
80000 ریال
غلامحسین زرگری نژاد غلامحسین زرگری نژاد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر، 1395
330000 ریال
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 30 مهر، 1393
130000 ریال
حمید عنایت، بهاء الدین خرمشاهی (مترجم) حمید عنایت
ناشر: خوارزمی - 19 بهمن، 1392
300000 ریال
جوزف کمبل جوزف کمبل
ناشر: نشر مرکز - 1396
369000 ریال
پژوهشکده حوزه ودانشگاه، محمد بهشتی (زیرنظر)، علیرضا اعرافی (زیرنظر)، مهدی ابوجعفری (زیرنظر)، علی نقی فقیهی (زیرنظر) پژوهشکده حوزه ودانشگاه
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
120000 ریال
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 1395
150000 ریال
جان بایر ناس، علی اصغر حکمت (مترجم)، پرویز اتابکی (ویراستار) جان بایر ناس
ناشر: علمی و فرهنگی - 22 خرداد، 1392
350000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر، 1394
190000 ریال
اکهارت تله، هنگامه آذرمی (مترجم) اکهارت تله
ناشر: کلک آزادگان - اردیبهشت، 1396
250000 ریال
ابوالحسن محمدی ابوالحسن محمدی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1396
250000 ریال
عبدالحسین زرین کوب عبدالحسین زرین کوب
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - شهریور، 1395
160000 ریال
علی شریعتی علی شریعتی
ناشر: چاپخش، بنیاد فرهنگی دکترعلی شریعتی - بهمن، 1395
250000 ریال
ایان باربور ایان باربور
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - مرداد، 1394
200000 ریال
نمایش 31 - 45 از 58,097 مورد