بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
سیدعباس موسویان سیدعباس موسویان
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - مرداد 1399
1800000 ریال 1530000 ریال
عباسعلی عمیدزنجانی عباسعلی عمیدزنجانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آذر 1398
1360000 ریال 1224000 ریال
جمعی از نویسندگان جمعی از نویسندگان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر 1391
530000 ریال
ناشر: علمی و فرهنگی، مرکز نشر دانشگاهی - تیر 1400
1250000 ریال 1125000 ریال
کاظم مدیرشانه چی کاظم مدیرشانه چی
ناشر: سمت - شهریور 1402
830000 ریال 747000 ریال
مجید معارف، فتح الله نجارزادگان، محمدعلی مهدوی راد مجید معارف
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اردیبهشت 1401
1290000 ریال
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - اسفند 1398
880000 ریال 792000 ریال
سیدجعفر سجادی، صادق سجادی (ویراستار) سیدجعفر سجادی
ناشر: کتابخانه طهوری - تیر 1393
5150000 ریال 4635000 ریال
علیمحمد کاردان، علیرضا اعرافی، محمدجعفر پاک سرشت، علی اکبر حسینی، حسین ایرانی علیمحمد کاردان
ناشر: سمت - اردیبهشت 1402
2720000 ریال 2448000 ریال
محمدرضا اشرف کاشانی(تدوین)، وحید مهران(تدوین) محمدرضا اشرف کاشانی(تدوین)
ناشر: بهشت - 1399
350000 ریال 315000 ریال
عبدالحسین زرین کوب عبدالحسین زرین کوب
ناشر: امیرکبیر - 1396
2700000 ریال 2430000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1400
1500000 ریال 1350000 ریال
محمدکاظم رحمان ستایش محمدکاظم رحمان ستایش
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اسفند 1398
1560000 ریال
عنایت الله شریفی عنایت الله شریفی
ناشر: دفترنشرمعارف - مهر 1399
200000 ریال 180000 ریال
احمد پاکتچی احمد پاکتچی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1398
3200000 ریال 2880000 ریال
نمایش 61 - 75 از 83,184 مورد